In house edukacije

Implementacija lean-a  u poduzeće ne mora biti težak i zahtjevan posao jer možemo raditi na implementaciji lean-a zajedno sa Vama i Vašim zaposlenicima.

Putem predavanja, edukacija, radionica i zajedničkog rada u poduzeću klijenta mogu se ostvariti željene uštede vrlo brzo, ali i razvoj poduzeća u lean organizaciju.

U programu edukacija imamo standardne edukacije za primjenu lean alata i specifične edukacije poput lean u prodaji ili lean u financijama.

Većina poduzeća prvo započne sa primjenom lean-a u proizvodnji te vrlo brzo lean krene u ostale odjele poduzeća poput nabave i prodaje. 

Ukoliko želite krenuti sa edukacijom i implementacijom lean-a u Vaše poduzeće dostupni smo na [email protected] ili putem kontakt obrasca.