KONTAKT
KONTAKT INFORMACIJE
Ime i prezime
Poruka
E-mail
Telefon
Pošalji
Sigma Savjetovanje d.o.o.
Željka Sabola 2b, Bjelovar


Kontakt:
Ana Domitrović

E-mail:
[email protected]

Adresa:
Željka Sabola 2B, Bjelovar
 
Mobitel:
+ 385 (0) 98/90-40-119
 
 
 
Sigma Savjetovanje d.o.o.
Željka Sabola 2b
43000 Bjelovar

Upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru
MBS: 010099523
OIB: 85790070273
MB: 04600436

IBAN:  HR3324020061100845062
Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka

Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti Osnivači/članovi društva: Ana Domitrović (jedini osnivač) — Sjedište: Željka Sabola 2b, 43000 Bjelovar